سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه فقه برمذهب اهل بیت (ع) 
نگارش مقالات و ارزیابی مقالات 
1373/07/02 
1381/07/01 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
موسسه فقه و حقوق 
نگارش مقاله 
1375/07/01 
1378/07/03 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
موسسه نشر آثار امام خمینی (ره) 
نگارش مقالات و ارزیابی 
1374/07/01 
1380/07/01 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
موسسه مجمع جهانی اهل بیت (ع) 
نگارش کتاب قواعد فقهی و اصولی 
1371/07/01 
1379/07/02 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
پژوهشكده فقه و حقوق دفتر تبليغات 
پژوهشگر 
 
 
علمی و پژوهشی 
تدریس 
حسينيه ارك 
مدرس 
 
 
تفسير موضوعي 
تدریس 
مسجد امام حسن عسگري(ع) 
مدرس 
 
 
مكاسب، رسائل، لمعه 
تدریس 
دانشگاه باقر العلوم(ع) 
مدرس 
 
 
فقه سياسي 
تدریس 
حوزه علميه نجف 
مدرس 
 
 
لمعه و شرح منظومه 
تدریس 
مدرسه آيت الله گلپايگاني 
مدرس 
 
 
خارج فقه و تفسير