قضا و قدر
55 بازدید
محل نشر: دفتر تبلیغات
نقش: نویسنده
سال نشر: 1379/7/2
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی