مفهوم عدالت در اندیشه سیاسى امام على(ع)
60 بازدید
محل نشر: مجله علوم سیاسى 1379 شماره 11
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی